Kody alarmowe Carrier MAXIMA

Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które należy konsultować przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Nr
Nazwa
Opis
AL0
ENG OIL
Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku).
AL1
ENG HOT
Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe).
AL2
HI PRESS
Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz).
AL3
STARTFAIL
Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej).
AL4
LOW BATT
Niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe).
AL5
HI BATT
Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia).
AL6
DEFRFAIL
Przekroczony czas odmrażania - DEFROST (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU).
AL7
ALT AUX
Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe).
AL8
STARTER
Uszkodzony rozrusznik Diesla.
AL9
RA SENSOR
Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego.
AL10
SA SENSOR
Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego..
AL11
WT SENSOR
Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
AL12
HIGH CDT
Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki.
AL13
CD SENSOR
Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej, sprężarki.
AL14
SBY MOTOR
Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem).
AL15
FUSE BAD
Uszkodzony bezpiecznik.
AL16
-
-
AL17
DISPLAY
Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną.
AL18
SERVICE 1
Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych.
AL19
SERVICE 2
Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych.
AL20
OUT RANGE
Temperatura poza nastawą.
AL21
2RA OUT
Temperatura w 2 komorze poza nastawą.
AL22
3RA OUT
Temperatura w 3 komorze poza nastawą.
AL23
CLUTCH
Uszkodzone sprzęgło turbiny.