F-Gazy

Szanowni Państwo!

pragniemy poinformować, że weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy F-gazowej opublikowane w Ustawie z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych /Dz.U. 2017 poz.1567/.

Nowe przepisy nakładają obowiązek na tzw. operatorów mobilnych urządzeń chłodniczych (właściciele/użytkownicy samochodowych agregatów chłodniczych zamontowanych na samochodach ciężarowych powyżej 3,5t DMC oraz przyczep i naczep chłodniczych) założenia Kart Urządzeń i rejestracji w systemie CRO (Centralny Rejestr Operatorów).

Zgodnie z przepisami formalności te muszą być dopełnione najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 r. wraz z przeprowadzeniem kontroli szczelności układu chłodniczego potwierdzonej protokołem.

fgazy

Do najważniejszych obowiązków Operatora należy:

 • założenie i prowadzenie dla każdego agregatu chłodniczego osobnej Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów – CRO - www.cro.ichp.pl
 • zapewnienie regularnej kontroli szczelności układu chłodniczego agregatu pod kątem wycieku czynnika – kontrola szczelności musi być dokonywana przez uprawniony personel (osoby posiadające certyfikat F-gazowy) - w przypadku samochodowych agregatów chłodniczych kontrola szczelności musi być przeprowadzana co 12 miesięcy,
 • ponoszenie opłat za emisję do środowiska zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów opublikowanym w Dz. Ustaw z dn. 10.12.2015 poz. 1875.
fgazy

Informacje techniczne odnośnie urządzeń podlegających obowiązkowej rejestracji:

Agregaty chłodnicze, których układy chłodnicze nie przekraczają określonych ilości czynnika chłodniczego nie muszą mieć prowadzonej Karty Urządzenia i zgodnie z przepisami nie podlegają rejestracji w systemie CRO – maksymalne ilości czynnika w układach chłodniczych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie agregaty chłodnicze, które przekraczają w/w ilości czynnika i w obecnym czasie pozostają w eksploatacji u Operatorów podlegają obowiązkowi założenia Karty Urządzenia i rejestracji w CRO najpóźniej do 30 lipca 2018 r.

Ilość czynnika chłodniczego w układzie – agregaty Thermo King

Ilość czynnika chłodniczego w układzie – agregaty Thermo King VP Truck
tylko modele podlegające rejestracji

* Dokładna ilość czynnika zależy od specyfikacji i modelu urządzenia

Ilość czynnika chłodniczego w układzie – wybrane agregaty Frigoblock

* Dokładna ilość czynnika zależy od specyfikacji i modelu urządzeniaAby spełnić obowiązki wynikające z zapisów w ustawie F-gaz mogą Państwo liczyć na Naszą pomoc w zakresie:

 • Corocznej kontroli szczelności potwierdzoną wydaniem protokołu szczelności,
 • Kontrola szczelności po naprawie układu chłodniczego do 30 dni po naprawie potwierdzona wydaniem protokołu szczelności,
 • Pomoc w usystematyzowaniu i zarządzaniu danymi w systemie CRO,
 • Pomoc w przygotowaniu danych do rocznego raportu – tzw. opłata środowiskowa,
 • Promocyjna wymiana czynnika chłodniczego na nowy ekologiczny w agregatach chłodniczych które ilość zwalnia operatora z obowiązków wynikających z ustawy.

BĘDZIESZ EKO I ZAOSZCZĘDZISZ SWÓJ CZAS I PIENIĄDZE

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia informacyjnego lub pomocy w założeniu Kart Urządzeń oraz rejestracji w systemie CRO prosimy o przesłanie na adres: fgazy@thermosystems.pl informacji:

 • nazwa firmy
 • dane osoby kontaktowej w Państwa firmie
 • telefon kontaktowy
 • adres mailowy

Zapraszamy do Współpracy